REST API trong WordPress và cách sử dụng

01/11/2023
204 Lượt xem

Nội dung bài viết

Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích cho bạn những điều cơ bản về Rest API trong WordPress, cũng như cách bạn có thể tận dụng nó để tạo ra những trang website tuyệt vời và đa năng. Nếu bạn là một người làm việc với WordPress, bạn có thể đã nghe đến thuật ngữ Rest API. Nhưng bạn có biết Rest API là gì, tại sao Rest API trong WordPress lại quan trọng và làm thế nào để sử dụng nó không?

Rest API là gì?

Rest API là viết tắt của Representational State Transfer Application Programming Interface. Đây là một giao thức truyền thông giữa các hệ thống khác nhau trên internet, cho phép trao đổi dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả.

Định nghĩa Rest API

Rest API là một tập hợp các quy tắc và tiêu chuẩn để xây dựng và duy trì các giao diện lập trình ứng dụng (API) trên web. Rest API dựa trên kiến trúc REST, một kiểu kiến trúc phần mềm phổ biến cho các ứng dụng web. REST là viết tắt của Representational State Transfer, có nghĩa là truyền tải trạng thái biểu diễn của một tài nguyên (resource) từ máy chủ đến máy khách hoặc ngược lại.

Cách hoạt động của Rest API

Rest API hoạt động bằng cách sử dụng các phương thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol) để gửi và nhận các yêu cầu (request) và phản hồi (response) giữa các hệ thống. Các phương thức HTTP phổ biến nhất là GET, POST, PUT, PATCHDELETE, tương ứng với các thao tác lấy, tạo, cập nhật và xóa dữ liệu.

Mỗi yêu cầu và phản hồi đều có một địa chỉ URL (Uniform Resource Locator) duy nhất để xác định tài nguyên cần truy cập, cũng như một mã trạng thái (status code) để biểu thị kết quả của yêu cầu. Ngoài ra, yêu cầu và phản hồi cũng có thể chứa các tiêu đề (header) và nội dung (body) để cung cấp thông tin bổ sung.

Các thành phần của Rest API

Rest API bao gồm hai thành phần chính: máy chủ (server) và máy khách (client). Máy chủ là nơi lưu trữ và quản lý các tài nguyên, cũng như xử lý các yêu cầu từ máy khách. Máy khách là nơi gửi các yêu cầu đến máy chủ để lấy hoặc thay đổi các tài nguyên. Một ví dụ điển hình của máy khách là một trình duyệt web, một ứng dụng di động hoặc một ứng dụng máy tính.

Tại sao Rest API trong WordPress lại quan trọng?

Rest API trong WordPress
REST API trong WordPress

Rest API cho phép bạn truy cập vào các dữ liệu và chức năng của WordPress từ bên ngoài WordPress. Bạn có thể sử dụng Rest API để lấy hoặc gửi các bài viết, bình luận, danh mục, người dùng, thiết lập và nhiều hơn nữa từ WordPress. Bạn cũng có thể sử dụng Rest API để điều khiển WordPress từ xa, chẳng hạn như kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các plugin, thay đổi giao diện hoặc thiết lập.

Mở rộng khả năng của WordPress

Rest API cho phép bạn mở rộng khả năng của WordPress bằng cách kết nối WordPress với các hệ thống khác, chẳng hạn như các dịch vụ web, các ứng dụng di động, các thiết bị IoT (Internet of Things) và nhiều hơn nữa. Bạn có thể sử dụng Rest API để tạo ra các tính năng mới và độc đáo cho WordPress, chẳng hạn như tích hợp thanh toán, bản đồ, thống kê, trò chơi, trí tuệ nhân tạo và nhiều hơn nữa.

Tăng hiệu suất và tính linh hoạt của WordPress

Rest API cho phép bạn tăng hiệu suất và tính linh hoạt của WordPress bằng cách giảm thiểu sự phụ thuộc vào PHP và HTML, hai ngôn ngữ lập trình chính của WordPress. Bạn có thể sử dụng Rest API để tách biệt phần giao diện (front-end) và phần xử lý (back-end) của WordPress, và sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau cho mỗi phần. Bạn cũng có thể sử dụng Rest API để tải dữ liệu một cách động và không đồng bộ, giúp trang web của bạn nhanh hơn và ít tốn tài nguyên hơn.

Làm thế nào để sử dụng Rest API trong WordPress?

Để sử dụng Rest API trong WordPress, bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin Rest API, lấy hoặc gửi dữ liệu từ Rest API, sử dụng các phương thức HTTP khác nhau, sử dụng các tham số truy vấn để lọc và sắp xếp dữ liệu, và xác thực và phân quyền với Rest API.

Cài đặt và kích hoạt plugin Rest API

Rest API là một tính năng được tích hợp sẵn trong WordPress từ phiên bản 4.7 trở lên. Tuy nhiên, để sử dụng được Rest API, bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin Rest API. Plugin này là một plugin chính thức của WordPress, được phát triển bởi nhóm nhân viên và cộng đồng WordPress. Bạn có thể tìm và cài đặt plugin này từ trang quản trị WordPress của bạn, hoặc tải xuống từ đây. Sau khi cài đặt xong, bạn cần kích hoạt plugin để có thể sử dụng Rest API.

Lấy dữ liệu từ Rest API

Để lấy dữ liệu từ Rest API, bạn cần gửi một yêu cầu HTTP GET đến một địa chỉ URL có dạng https://yourdomain.com/wp-json/wp/v2/resource, trong đó yourdomain.com là tên miền của trang web WordPress của bạn, wp-json là tiền tố mặc định của Rest API, wp/v2 là phiên bản hiện tại của Rest API, và resource là tên của tài nguyên bạn muốn lấy. Ví dụ: nếu bạn muốn lấy danh sách các bài viết trên trang web WordPress của bạn, bạn có thể gửi yêu cầu GET đến https://yourdomain.com/wp-json/wp/v2/posts. Bạn sẽ nhận được một phản hồi JSON chứa thông tin về các bài viết.

Gửi dữ liệu đến Rest API

Để gửi dữ liệu đến Rest API, bạn cần gửi một yêu cầu HTTP POST, PUT, PATCH hoặc DELETE đến một địa chỉ URL tương tự như khi lấy dữ liệu, nhưng có thêm một số tham số để xác định dữ liệu bạn muốn gửi. Bạn cũng cần đính kèm dữ liệu bạn muốn gửi trong phần nội dung (body) của yêu cầu, dưới dạng JSON. Ví dụ: nếu bạn muốn tạo một bài viết mới trên trang web WordPress của bạn, bạn có thể gửi yêu cầu POST đến https://yourdomain.com/wp-json/wp/v2/posts, với nội dung như sau:

{
 "title": "Bài viết mới của tôi",
 "content": "Đây là nội dung của bài viết mới của tôi",
 "status": "publish"
}

Sử dụng các phương thức HTTP khác nhau

Rest API hỗ trợ các phương thức HTTP khác nhau để thực hiện các thao tác khác nhau trên các tài nguyên. Bạn có thể sử dụng các phương thức HTTP sau đây:

 • GET: để lấy dữ liệu từ một hoặc nhiều tài nguyên.
 • POST: để tạo một tài nguyên mới.
 • PUT: để cập nhật toàn bộ một tài nguyên hiện có.
 • PATCH: để cập nhật một phần của một tài nguyên hiện có.
 • DELETE: để xóa một tài nguyên hiện có.

Sử dụng các tham số truy vấn để lọc và sắp xếp dữ liệu

Rest API cho phép bạn sử dụng các tham số truy vấn để lọc và sắp xếp dữ liệu theo các tiêu chí khác nhau. Các tham số truy vấn là các cặp khóa-giá trị được thêm vào sau địa chỉ URL, được phân cách bởi dấu hỏi (?) và dấu và (&). Ví dụ: nếu bạn muốn lấy 10 bài viết mới nhất trên trang web WordPress của bạn, bạn có thể gửi yêu cầu GET đến https://yourdomain.com/wp-json/wp/v2/posts?per_page=10&orderby=date&order=desc. Các tham số truy vấn trong ví dụ này là:

 • per_page=10: để giới hạn số lượng bài viết được trả về là 10.
 • orderby=date: để sắp xếp các bài viết theo ngày đăng.
 • order=desc: để sắp xếp các bài viết theo thứ tự giảm dần, từ mới nhất đến cũ nhất.

Xác thực và phân quyền với Rest API

Rest API yêu cầu bạn xác thực và phân quyền khi bạn muốn gửi hoặc thay đổi dữ liệu trên WordPress. Xác thực là quá trình xác minh danh tính của bạn khi bạn gửi yêu cầu đến Rest API. Phân quyền là quá trình kiểm tra quyền của bạn khi bạn muốn thực hiện một hành động nào đó trên Rest API. Rest API hỗ trợ nhiều phương pháp xác thực khác nhau, chẳng hạn như cookie, OAuth, JWT và nhiều hơn nữa.

Kết luận

Rest API là một công nghệ rất quan trọng và hữu ích trong WordPress, vì nó cho phép WordPress tương tác với các hệ thống khác trên internet, mở rộng khả năng của WordPress và tăng hiệu suất và tính linh hoạt của WordPress. Để sử dụng Rest API trong WordPress, bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin Rest API, lấy hoặc gửi dữ liệu từ Rest API, sử dụng các phương thức HTTP khác nhau, sử dụng các tham số truy vấn để lọc và sắp xếp dữ liệu, và xác thực và phân quyền với Rest API.

Bằng cách sử dụng Rest API một cách hiệu quả, bạn có thể tạo ra những trang web WordPress tuyệt vời và đa năng. Để đọc và hiểu thêm về REST API bạn có thể tham khảo tại đây.

Tôi hy vọng bài viết của tôi đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Rest API trong WordPress, cũng như cách bạn có thể sử dụng nó để tạo ra những nội dung hấp dẫn cho trang web của bạn. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của tôi. Tôi mong nhận được phản hồi của bạn.

Chia sẻ lên
Đánh giá
5/5 - (1 bình chọn)

Kết nối với mình qua:

Tôi là Trần Quang Hoài - Developers tại Làm Web Dạo. Bằng những hiểu biết và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực WordPress và SEO, tôi đã và đang chia sẻ những kiến thức hữu ích về WordPress. Hy vọng với những kiến thức mà tôi chia sẻ có thể mang đến nhiều giá trị về xây dựng website sử dụng mã nguồn WoredPress cũng như Marketing doanh nghiệp của bạn.

Bài viết liên quan

freesslwp
Google AMP
Plugin tiếp thị SMS tốt nhất
Cách Sử Dụng JetEngine
Elementor và Bricks
Xử lý mã độc cho WordPress
tối ưu ảnh cho WordPress
Plugin tăng tốc website
Các lỗi thường gặp ở WordPress

Bình luận

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Lý do hoàn tiền